เทปบันทึกภาพ เจ้าลาเบลล์ ซุ้มน้องพอใจ vs เจ้าเสือใต้ ซุ้ม ป.ปิยะณัฐ ชิง 2,860,000 บาท

ยก 1

ยก 2

ยก 3

ยก 4

ยก 5